STAPPEN UIT HET BOARDROOM DOOR NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Board management software

Evaluaties en retraites met de raad bieden top platforms voor het identificeren van interesses, het bij de oppervlakte komen betreffende kwesties, de bevorderen met discussie en het faciliteren van besluitvorming door samenwerkingsverband. In veel bedrijven is deze processen standaard terechtkomen en proberen ze dus keurig in de activiteitenkalender van de raad van bestuur en bieden ze een mogelijkheid aan het bestuur om niet alleen een uitvoerende bestuurders, maar tevens het andere senior management te tegenkomen. Board assessments zijn genkele evaluatiescorecards of beoordelingsformulieren. Er is genkele magische formule voor beslist beoordeling door een bestuur (of commissie). Het doel is door de openhartige opvattingen van elk bestuurslid te uiten over hoedanig het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan wanneer een groep. De evaluaties variëren fors qua reikwijdte en doel. Ze kunnen zich concentreren op geheel, van bordpraktijken en -processen tot de prestaties met elke regisseur. Het besturen van beslist bedrijf zijn een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen inslikken worden opgebruikt door urgente kwesties betreffende de etmaal. Een effectieve manier door het allemaal in perspectief te bewaren, is sedert uit het beslotenheid betreffende de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voordat bestuurders vanwege belangrijke voornemenzin te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen bij minder formele settings.
  • Evalueer het prestaties en behoeften van het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling van het bedrijf.
  • Bouwsector consensus en los nieuwe meningsverschillen bij voordat zij problemen beheersen worden.

digital boardroom

Effectieve debatten plus beraadslagingen vereisen een zekere mate betreffende vertrouwdheid en vertrouwen tussen de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat daarginds mogelijkheden is om bestuurders elkaar bij een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Daar zijn een paar suggesties:

  • Regel aan elke bestuursvergadering een diner voor allemaal directeuren. Overweeg om plaatsen toe erbij wijzen bij elke bestuurder om met een diner te vertrekken zitten plus de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat elke directeur in de loop van een tijdsperiode de gebeurtenis heeft vanwege naast iedere andere directeur te zitten en board management software daarmee te praten.
  • Het niet-uitvoerend voorzitter (of een leidende directeur, als een voorzitter lid is van het management) moet ten minste beslist keer per jaar samenkomen met een individuele bestuurder om een maaltijd erbij horen van de directeur over u bedrijf plus het bestuur. Deze interactie kan ook problemen bij de oppervlakte brengen waarover spanning ofwel irritatie is.
  • Een CEO behoren minstens dezelfde keer per jaar bij elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te beluisteren die een directeur heeft over de bedrijf, u management plus de feest van het CEO. De NED-voorzitter, als die daarginds is, moet hier nauw bij belanden betrokken, opdat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt door tegen het stoel erbij lobbyen precies waar zich eventueel spanningen ofwel problemen gebeuren.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête of een vertrouwelijk interview betreffende elk bestuurslid, vaak verricht door de voorzitter, het hoofdregisseur alsof een externe adviseur. Maakt niet uit het formaat, de sleutel tot dezelfde succesvolle evaluatie is het creëren van een omgeving waarin respondenten openhartig zijn. Ze moeten er zeker van zijn dat hun antwoorden niet aan hen kunnen worden toegeschreven plus dat zij zich niets persoonlijk voordat het hele bord moeten schamen sedert wat iemand anders in de groep betreffende hen zal zeggen. Een evaluatie moet worden gevolgd door beslist rapport aan de voltallige raad plus, indien betreffende toepassing, betreffende individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou beheersen worden gebracht, moet enkel de mens die u onderwerp ben van zo’n opmerking de opmerking te zien krijgen. Mensen beschikken over een natuurlijke neiging door zich in de strijd tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om die weerstand bij verminderen, ben om evaluaties opnieuw bij te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van het oefening zijn om het prestaties bij verbeteren in plaats van kritiek erbij leveren met prestaties alsof gedrag. Het behandelen van beoordelingen als een toekomstgericht planningsproces, boven plaats betreffende een achteraf uitziende kritiek, kan een meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien met het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niet zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt plus problemen constateert, is de tijd aan het bestuur. De retraite wordt dezelfde locatie aan groepsdiscussie van de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen belanden opgelost.